Ditt projektstöd inom El och VA


Våra kunder är proffs på sina anläggningar inom El och VA,
Cki AB är proffs på projekt- och byggledning liksom förändringsprocesser inom den här typen av anläggningar. Genom rätt stöd under såväl projekteringsstadiet som genomförandefasen skapar vi tillsammans med våra kunder, användarvänliga anläggningar som är både miljö- och kostnadseffektiva.